Lantbrukets dag 11 juni, kl 12.00-16.00
Visning av traktorer, Spillerhyvel, Lokomobil
Tändkulemotor, Tjärbränning, Gengastraktor, Klyv
Smörkärna, Brandredskap, Björkriskvastar, Sälgpipa
Vedklyv, Titan
 
Varmt Välkomna