Måndagar, 09.00 - 15.00

Övriga tider ring: Leif Ahlund 070-635 75 58

lantbruksmuseet-20110620-042