Lantbruksmuséets adress är Långgatan 5, mittemot Vallonsmedjan och bakom Ånghammaren. Från Uppsala, kör väg 290 genom Österbybruk och sväng höger där 290 svänger vänster mot Forsmark, efter 300 meter ligger muséet på vänster sida. Från Gimo på väg 292, sväng höger mot Österbybruk, fortsätt till Vallonsmedjan, muséet ligger på höger sida.

Nyhet! Lantbruksmuséet har tidigare kört kurser i gengasteknik som varit mycket uppskattade, se reportage på sidan om kurser. Om intresse finns för nya kurser, tag kontakt med muséet, ring Leif Ahlund070-635 75 58.

Kurser kan ordnas som kvällskurser under höstterminen eller som veckoslutskurser för långväga intresserade!