Lantbruksmuséets adress är Långgatan 5, mittemot Vallonsmedjan och bakom Ånghammaren. Från Uppsala, kör väg 290 genom Österbybruk och sväng höger där 290 svänger vänster mot Forsmark, efter 300 meter ligger muséet på vänster sida. Från Gimo på väg 292, sväng höger mot Österbybruk, fortsätt till Vallonsmedjan, muséet ligger på höger sida.

Nyhet! Lantbruksmuséet har tidigare kört kurser i gengasteknik som varit mycket uppskattade, se reportage på sidan om kurser. Om intresse finns för nya kurser, tag kontakt med muséet, ring Ulf Moberg 070 296 64 73 eller Kent Åhman 073 959 01 48.

Kurser kan ordnas som kvällskurser under höstterminen eller som veckoslutskurser för långväga intresserade!