Lantbrukets dag 9 juni, kl 12.00-16.00
Visning av traktorer, ångmaskin, samt div aktiviteter
 
Traktorparad 14 juli kl 15.00 till Simbadet samt tipsrunda
 
21/7 Hästpremiering
 
26/8 Österbydagen