Måndagar, 09.00 - 15.00

Övriga tider ring: Ulf Moberg 070 296 64 73
Kent Åhman 073 959 01 48

lantbruksmuseet-20110620-042