Vill ni ha kontakt med Lantbruksmuséet? Ring Evert Bergström073-946 15 88 eller 0295-400 66.

lantbruksmuseet-20110704-008