Lantbruksmuséet har drivit ett projekt runt den gamla gengastekniken i samarbete med Studiefrämjandet i Uppland.

 

Under hösten 2010 har ett vedeldat aggregat som sitter på en Fordsontraktor renoverats och färdigställts och står klart för användning. Aggregaten är gamla och har stått länge vilket innebär en hel del rost. Tacksamt nog finns en del reservdelar tillgängliga vilket underlättat renoveringen. Projektet är medfinansierat av Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013. Tidigt i våras 2011 startades ett par utbildningar. Det går att läsa om arbetet som utförts på följande sidor:

eulogga

Under hela året fortsätter ett Leader -projekt med vårbruk mellan 1:a och 15:e maj samt skörd i höst. Allt med häst och gamla traktorer. Tider för olika aktiviteter kring detta dyker upp här på hemsidan löpande. Programmet för årets hästaktiviteter i Leaderprojektet, Odling, Mat och Måltid kan laddas ner här. Programmet för Lantbrukets dag 9/7 laddas ner här.

En kurs i körning med häst i det moderna lantbruket har anordnas den 2/4 hos Rolf Arvidsson i Lundäng, Gimo, ett reportage finns att läsa på den här sidan.

Den andra kursdelen hölls 4 juni i Lundäng och handlade om arbete i potatisåkern, bearbetning av jorden med plog, harv, sådd av blandsäd och vältning med hästar, ett reportage finns att läsa på den här sidan.

Den tredje kursdelen hölls 9 juli i Österbybruk i samband med Lantbrukets dag och handlade om slåtter, höskörd och hässjning med hästar och moderna redskap. Ett reportage finns att läsa på den här sidan.

Ett renoveringsobjekt är en gammal EPA-traktor, ursprungligen från en gård i Halland, sedan har den hamnat i Härkeberga utanför Enköping. Delarna kommer från en A-ford tillverkad 1929. EPA-traktorn har lämnat verkstaden och en Oliver Hart-Parr från 1928-29 har renoverats.