I de båda kolhusen belägna bakom Ånghammaren i centrala Österbybruk ligger ortens Lantbruksmuseum med en imponerande samling av äldre traktorer, en fungerande lokomobil, mängder av både större och mindre redskap från olika tidsepokers jordbruk. Muséet drivs av frivilliga krafter med egna erfarenheter av bondelivet, har mycket stora kunskaper som de gärna delar med sig av. Se sidan med öppettider för att göra ett eget besök.

Lantbruksmuséets adress är Långgatan 5, mittemot Vallonsmedjan och bakom Ånghammaren. Från Uppsala, kör väg 290 genom Österbybruk och sväng höger där 290 svänger vänster mot Forsmark, efter 300 meter ligger muséet på vänster sida. Från Gimo på väg 292, sväng höger mot Österbybruk, fortsätt till Vallonsmedjan, muséet ligger på höger sida.